To start page
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) arbetar med stödverksamhet för föräldrar. Vi arbetar för att påverka beslutsfattare och anordnar också lägerverksamhet. Här på hemsidan hittar du aktuell information om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

 

Aktuellt just nu:

 

Vera Nord 12 år - en riktig solstråle

I somras deltog Vera på ett av FDB:s läger om självkänsla och engelska. Nu släpper hon sin första skiva med eget skrivet material och singeln "Dyslexi är bajs".

Vera har också startat en egen blogg med samma namn som hennes debutlåt.  Följ henne gärna och ta del av hennes egna tankar om att ha dyslexi. Läs mer.

 

Rätt till hjälpmedel
vid nationella prov?

Just nu pågår en viktig debatt om nationella proven i Svenska. Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn ifrågasätter skolverkets beslut att elever med dyslexi inte få använda sina hjälpmedel vid nationella prov. Läs mer.

 

Nu drar projektet "Läsande klass" igång på allvar!


Den 23 april, på Världsboksdagen, släpps allt material till projektet En läsande klass. Martin Widmark, som är barnboksförfattare och tidigare arbetat som mellanstadielärare, är initiativtagare till projektet.

Projektet vänder sig i första hand till skolans pedagoger. Men också vi intresserade föräldrar kan passa på att låta oss inspireras av hur vi kan göra det lättare för våra barn att förstå en text. Läs mer!         

Föreläsningar. 

 

Nytt lagförslag viktigt steg mot en skola för alla barn

Det nya lagförslaget om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering sänder en viktig signal. Nu måste arbetet för en tillgänglig skola tas på allvar. Alla barn måste ha möjlighet att ta del av undervisning och gemenskap på lika villkor, skriver Greger Båth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbundens Ingrid Burman. Läs mer. 

 

Lärarna viktigaste resursen för elevernas studieframgång

Undervisningen, politikernas ansvar, rektors ledarskap och segregationen var framträdande frågor närSkolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler intervjuades i SVT onsdag den 26 mars. Hon vill också poängtera lärarens och undervisningens betydelse för elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Läs mer.

 

Skolinspektionen startar elevforum på Facebook

Nu finns Skolinspektionens nya forum för elever på Facebook. Sidan ska vara en plats för information och debatt om skolfrågor och elevers inflytande i skolan. Läs mer.

 

Nytt nummer av
FDB:s Nyheter

I det här numret berättar Kerstin Göransson hur du i fyra steg kommer närmare ett bättre samtal med ditt barn. Möt också Wille, 21 år och elektriker, som berättar om sitt liv och sin dyslexi.
Läs mer.

 

Betyg i årskurs 4?

Regeringen har gett professor Martin Ingvar i uppdrag att utreda frågan om betyg i årskurs fyra. Läs mer.

 

Åtgärdsprogrammen blir kvar, men omfattar färre.

Efter massiv kritik mot förslaget att avskaffa åtgärdsprogrammen för att minska lärarnas administration, presenterar regeringen ett omarbetat förslag. Läs regeringens pressmeddelande 

SPSM kommenterar det omarbetade förslaget. Läs mer  

Skolvärlden sammanfattar. Läs mer

SPSM:s utredningsmaterial används på allt fler skolor.

Materialet är tänkt som ett stödmaterial vid pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter.

  

Länk till film från debatt på SkolforumDebatt på Skolforum

Tar kommunerna sitt ansvar för undervisningen för barn med dyslexi? Undersökning riktade sig till de 100 största kommunerna 72 % svarade.

Kartläggning har lett till en fortsatt diskussion i media och på skolforum.  Se ett utdrag från debatten på skolforum. Vi hoppas många vill vara med och diskutera de här frågorna.

Här kan du läsa mer om den undersökning som gjordes - Kunskapslotteriet i kommunerna.
 

PISA-undersökningen

Svenska elevers läsförståelse har försämrats sedan år 2000, likaså resultaten i matematik och naturkunskap. Det visar den senaste internationella PISA-undersökningen.
Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och författare Martin Widmark kommenterar på Svtplay. 

 

Läslyftet

Regeringen satsar 300 miljoner för att utbilda lärare i metoder i läsning och skrivning. Skolverket ska ansvara för fortbildningen som riktar sig till lärare i svenska i gymnasieskolan och grundskolan samt lärare i förskoleklass. Satsningen ska pågå hösten 2014 t.o.m. våren 2018. Läs pressmeddelandet.

 

Förbättra för elever med läs- och skrivsvårigheter!

Under hösten har kommuners hantering av läs- och skrivsvårigheter uppmärksammats extra mycket med hjälp av FDB:s lokalavdelningar i Stockholm, Dalarna, Västernorrland, Värmland och Västra Götaland.

 

Fyra artiklar om dyslexi

DN har intervjuat forskaren Anna Fouganthine, professor Jerzy Sarnecki, lärare och elever vid Tungelsta skola, samt träffat  "dyssarna" Petra Nylén och Niklas Nilsson. 
Läs artiklarna.

 

Stockholms kommun försämrar för elever med dyslexi

Från och med höstterminen 2013 är elever inom denna grupp inte längre berättigade till extraresurser i skolan. Istället ska skolpengen täcka deras stödbehov. Läs mer.

 

Besparingarna på resursskolorna är förödande

FDB i Stockholm tillsammans med Autism- och Alspergerförbundet, Dyslexiförbundet FMLS i Stockholm och Attention Stockholms Stad säger ifrån: Elevens behov, inte kommunens ekonomi, ska stå i centrum för hur skolstödet ska utformas. Det framgår tydligt i den nya skollag som trädde i kraft 2011. Men Stockholms och andra kommuners besparingar på resursskolorna visar på en helt annan verklighet.
Läs artikeln i Dagens Samhälle

 

TV-program om dyslexi

I september  2013 visades två nya avsnitt i serien Dysselecksi - Blind, blåst och bortgjord. Filmerna är tillgängliga på på webben. De heter  "Föräldraperspektivet" respektive  "Varför händer det så lite i skolan".    

Under våren 2013 sändes åtta TV-program om barn som har dyslexi

 25/2 2014 sändes UR-programmet Skolministeriet - om dyslexi i P1.
 

Engelskundervisning för elever med dyslexi

Det räcker inte att bara träna engelska muntligt. Personer med dyslexi behöver också konkret träning på hur ljud och bokstäver hänger ihop.
Läs föreläsaren Malin Holmbergs svar på frågor gällande undervisningen i engelska. 

 

Lek med pratljud! 

Ett enkelt sätt att ge barn en bättre skolstart. Läs mer.

 

Nyhetsarkivet

Vi sparar våra nyheter så länge som informationen de innehåller kan vara någon till nytta. Läs mer

 

Länk till Talande Webb

Länk till beställning av material

FDBs Familjeforum och föreläsning i Örebro

 Information om LÄSK-pärmen

Länk till Bli medlem i Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Följ FDB på Facebook

Läs mer om FDB:s 11 förslag

Mer information om FDB:s Dyslexihörna