To start page
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Aktuellt:

 

Viktigt med träning redan i förskolan

FDB lyfter förskolans viktiga roll i remissvar på Skolverksförslag. Läs mer här

Dysleximässan i Göteborg 23-24 oktober

Välkommen till mässan på Folkets Hus. Ta del av en värld av möjligheter för den som har svårigheter att läsa skriva och räkna! Läs mer här
 

Lättlästa nyheter för juniorer

Nu finns Junior - en helt ny nyhetstidning för barn och unga. Läs mer här 

Europeiska Dyslexiveckan 5 - 11 oktober

Håll koll på ditt bibliotek under Dyslexiveckan! Då anordnar bibliotek i hela landet aktiviteter med koppling till dyslexi. Årets tema är Rätten att läsa. Läs mer här

Elevers frånvaro ska utredas

Regeringen ska tillsätta en utredning om varför elever inte vill gå till skolan. Läs mer här

Sju av tio kommuner ger inte det stöd eleverna har rätt till.

Läs om Lärarförbundets undersökning som visar att 7 av 10 kommuner inte ger sina elever de resurser de behöver i skolan.  Lärarförbundets undersökning

Våra barn går sönder 

" Vi föräldrar lever i den realiteten varje dag med barn som redan innan de hunnit gå ut lågstadiet ger upp och inte ser meningen med vare sig skolan eller livet, skriver Malena Ernman och Måns Möller tillsammans med en rad organisationer"

Läs hela artikeln här

 FDB är en av de organisationer som skrivit under  artikeln

Idor Svensson, om appar, självkänsla och tidiga insatser

Kort referat och bilderna till Idor Svenssons föreläsning ang appar, självkänsla och forskning som gjordes i Stockholm den 25:e april. Läs mer här och hämta presentatione

Nu kan du ta del av " En hearing om dyslexi" via ljud och bild

Alla föredrag och diskussioner finns nu upplagda här på hemsidan. 
Se filmerna här

FDB med i inslag om dyslexi i Nyhetsmorgon TV4

Söndag den 15:e mars visades ett inslag från hearingen om dyslexi. Där medverkar prinsen och FDB. Se inslaget här

Stödinsatser i skolan.

Vad behöver jag som förälder veta? Läs mer

Bedömning och betyg.

Skolverket och Specialpedagogiska Myndigheten, SPSM, har tagit fram ett studiepaket om undantagsbestämmelsen vid betygsättning. Läs mer 

Stöd för elever med dyslexi.

Kevin Andersson går i årskurs 4 i Gamla Uppsala skola. Läs mer

Skärpt diskrimineringslag

Den 1 januari skärps diskrimineringslagen, vilket kan få betydelse för alla skolformer. Nu kan brister i stöd till elever med funktionsnedsättning anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Läs mer

Ny upplaga av LÄSK-pärmen

LÄSK-pärmen är uppdaterad i december 2014! Pärmen ger tips om läs- och skrivsvårigheter till hem och skola. Pärmen tar upp läxläsning, alternativa verktyg, läsinlärning, engelska, arbetsminne, betygsättning med mera. Tre organisationer står bakom pärmen: FDB, Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen. 
Ladda ner LÄSK-pärmen, eller beställ den.

Orolig och blyg i skolan.

I boken Orolig och blyg i skolan ger psykologen Malin Gren Landell många konkreta råd om hur man som pedagog kan bemöta blyga och oroliga barn i skolan. Blyghet och rädslor kan hindra barn i skolans vardag, både vad gäller inlärning och i kompisrelationer, men med relativt enkla insatser går det att hjälpa barnen. Läs mer 

Hjärnkoll på skolan.

Boken Hjärnkoll på skolan är skriven av Martin Ingvar och Gunilla Eldh. Det är en lättillgänglig sammanfattning av det som påverkar inlärningen. Den innehåller positiva och inspirerande exempel på hur man som lärare eller förälder kan hjälpa barn och unga att få ut det bästa av skoldagen. Läs mer 

Alla är vi superhjältar - Huberts äventyr.

 En ny underhållande barnbok om att alla är vi superhjältar på våra egna sätt. Läs mer 

Stort intresse för läxhjälp.

Över 50 miljoner kronor, så mycket vill skolor, kommuner och föreningar ha i bidrag för läxhjälp. Läs mer 

Nyhetsarkivet

Vi sparar våra nyheter så länge som informationen de innehåller kan vara någon till nytta.
Läs mer

~/link/8e9f1accb3214917a06af88fe0f6ba4b.aspx

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn...

...arbetar med stödverksamhet för föräldrar. Rådgivning, nätverksträffar, studiecirklar och föreläsningar. Vi arbetar för att påverka beslutsfattare och anordnar även lägerverksamhet för barn och ungdomar.

...............................................................

Länk till Talande Webb

Följ FDB på Facebook

 Information om LÄSK-pärmen

Länk till Bli medlem i Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn