To start page
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) arbetar med stödverksamhet för föräldrar. Vi arbetar för att påverka beslutsfattare och anordnar också lägerverksamhet. Här på hemsidan hittar du aktuell information om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

 

Aktuellt just nu:

 

Nu skärps diskrimineringslagen

Den 1 januari skärps diskrimineringslagen, vilket kan få betydelse för alla skolformer. Nu kan brister i stöd till elever med funktionsnedsättning anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Läs mer

Ny upplaga av LÄSK-pärmen

LÄSK-pärmen är uppdaterad i december 2014! Pärmen ger tips om läs- och skrivsvårigheter till hem och skola. Pärmen tar upp läxläsning, alternativa verktyg, läsinlärning, engelska, arbetsminne, betygsättning med mera.

Tre organisationer står bakom pärmen: FDB, Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen. 
Ladda ner LÄSK-pärmen, eller beställ den.

Orolig och blyg i skolan.

I boken orolig och blyg i skolan ger psykologen Malin Gren Landell många konkreta råd om hur man som pedagog kan bemöta blyga och oroliga barn i skolan. Blyghet och rädslor kan hindra barn i skolans vardag, både vad gäller inlärning och i kompisrelationer, men med relativt enkla insatser går det att hjälpa barnen. Läs mer 

Hjärnkoll på skolan.

Boken hjärnkoll på skolan är skriven av Martin Ingvar och Gunilla Elhd. Det är en lättillgänglig sammanfattning av det som påverkar inlärningen. Den innehåller positiva och inspirerande exempel på hur man som lärare eller förälder kan hjälpa barn och unga att få ut det bästa av skoldagen. Läs mer 

Alla är vi superhjältar - Huberts äventyr.

 En ny underhållande barnbok om att alla är vi superhjältar på våra egna sätt. Läs mer 

Stort intresse för läxhjälp.

Över 50 miljoner kronor, så mycket vill skolor, kommuner och föreningar ha i bidrag för läxhjälp. Läs mer 

Skolinspektionens årsrapport

Skolinspektionens årsrapport till regeringen innehåller slutsatser efter fem år av tillsyn och granskning.  - Det stora underlaget gör att Skolinspektionen har en unik och mycket omfattande inblick i hur skolor fungerar, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen.

Läs mer

Vad är det som gäller för mig i skolan?

Nya elevsidor på skolinspektionen.se Läs mer

"Visst har jag rätt att..."

"Visst har jag rätt att..." är en handbok om rättigheter i skolan för elever med funktionsnedsättning. Viktiga lagar, praxis, prejudikat och ansvarsroller lyfts. Läs mer

Fokus på elevernas utveckling

På Skolvärlden.se kan du möta britten James Nottingham - lärare och skolledare och ett av de mest omtalade namnen inom skolutveckling i världen dag. Hans främsta budskap är fokus på elevernas utveckling - inte deras prestation.
Här kan du se webb-tv-inslaget

8 Sidors framtid oviss

Stiftelsen Centrum för lättläst läggs ned, vilket gör framtiden oviss för den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor. Uppdraget att ge ut lätta nyheter kvarstår, men många är nu oroliga för att ovärderlig kunskap ska gå förlorad.
Läs mer...

Många skolor satsar nu
på bättre läsförståelse

Nytt nummer av FDB:s Nyheter:

Projektet "En läsande klass" har fått stort gensvar bland lärare. Det är en viktig satsning som kan stimulera till läsning och läsförståelse. I FDB:s Nyheter berättar vi mer om ”En läsande klass”  och Martin Widmark berättar om sina tankar runt projektet han startat. Här hittar du också en intervju med Monica Reichenberg, professor och docent vid Göteborgs Universitet, som ger en forskares syn på projektet.
Läs mer om innehållet i nästa nummer…

Nu kan alla elever lyssna på 800 inspirerande texter

Du som förälder kan också ladda ner roliga, bra texter att lyssna på tillsammans med ditt barn. Läs mer...

SBU har publicerat sin
rapport om dyslexi

SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering) har granskat det vetenskapliga underlaget för tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi.  Läs mer på SBUs webbplats

På Inläsningstjänst Dyslexiradio kan du tillsammans med professor Stefan Samuelsson gör vi en snabb djupdykning i den nyss släppta rapporten om dyslexi från SBU.  Stefan ger oss inblick i slutsatserna och vi borrar ner oss i begreppet ”saknar vetenskapligt stöd”.  Lyssna på Dyslexiradio 

Rätt träning hjälper.

Det konstaterar SBU i sin rapport. Nyhetsinslag SVT nyheter.

Planering gav resultat

En tydlig handlingsplan utvecklad i ett gott samförstånd. Det är resultatet av Älvkarleby kommuns utvecklingsprojekt för att öka delaktigheten genom alternativa verktyg. Läs mer.

Stöd/särskilt stöd

Skolverket har tagit fram  nya allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.  Läs mer.

Stöd för elever med ogiltig frånvaro

Det finns många olika anledningar till att elever har ogiltig frånvaro. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ger stöd gällande faktorer som är kopplade till skolan. Myndigheten erbjuder inspirationsträffar, fungerar som bollplank och fördelar bidrag för utvecklingsprojekt inom området. Läs mer.

Skolinspektionens dag

I november anordnas Skolinspektionens dag i Umeå, Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö. Konferenserna brukar snabbt bli fullbokade. Det går att prenumerera på inbjudan. Läs mer.

Bristande tillgänglighet grund för diskriminering

Riksdagen har beslutat att bristande tillgänglighet ska införas som diskrimineringsgrund från 1 januari 2015. Läs mer.

Barns språkutveckling 0-5 år

Kod-Knäckarnas nya film "Hitta språket" innehåller många konkreta exempel som visar hur vårdnadshavare kan hjälpa sitt barn att utveckla språket. Se filmen! 

En läsande klass

Projektet "En läsande klass" vill, med hjälp av fem lässtrategier och cirka 800 bra och roliga texter, öka barns läsförståelse och läslust. Texterna kommer också att finnas inlästa. Läs mer. 

Lärarna viktigaste resursen
för elevernas studieframgång

Undervisningen, politikernas ansvar, rektors ledarskap och segregationen var framträdande frågor närSkolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler intervjuades i SVT onsdag den 26 mars. Hon vill också poängtera lärarens och undervisningens betydelse för elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Läs mer.  

Skolinspektionen startar
elevforum på Facebook

Nu finns Skolinspektionens nya forum för elever på Facebook. Sidan ska vara en plats för information och debatt om skolfrågor och elevers inflytande i skolan. Läs mer. 

SPSM:s utredningsmaterial
används på allt fler skolor.

Materialet är tänkt som ett stödmaterial vid pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter

TV-och radioprogram om dyslexi

25/2 2014 sändes UR-programmet Skolministeriet - om dyslexi i P1.

I september  2013 visades två nya avsnitt i serien Dysselecksi - Blind, blåst och bortgjord. Filmerna är tillgängliga på på webben. De heter  "Föräldraperspektivet" respektive  "Varför händer det så lite i skolan".    

Under våren 2013 sändes åtta TV-program om barn som har dyslexi


Nyhetsarkivet

Vi sparar våra nyheter så länge som informationen de innehåller kan vara någon till nytta. Läs mer

 

Länk till Talande Webb

Följ FDB på Facebook

 Information om LÄSK-pärmen

Länk till Bli medlem i Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Läs mer om FDB:s 11 förslag

Mer information om FDB:s Dyslexihörna