Alternativt textverktyg ska inkludera alla elever

Ett digitalt skriv-verktyg, som alternativ till Microsoft Word, lanseras nu till skolorna. Verktyget har utvecklats tillsammans med lärare och elever på mellanstadiet, på högstadiet och i förberedelseklass i Uppsala, Bollnäs och Söderhamn.

Utvecklarna har lagt tonvikt på elever med skrivsvårigheter men verktyget ska passa och inkludera alla elever. Det kallas för ett läs- och lärverktyg och ska stötta eleverna i hela skrivprocessen. Bland annat ska det hantera planering, strukturering och formulering av en text och dessutom ge motivation att skriva.

Martin Tiberg är affärsansvarig på Invigos som utvecklat verktyget och uttalar sig på Newsdesk

– MS Word och Google Docs är de vanligaste skrivverktygen både i svensk skola och internationellt, säger. De är dock produktivitetsverktyg snarare än lärverktyg. Om du är motiverad och duktig på att skriva, då funkar de utmärkt. Men för alla som tycker skrivande är svårt och tråkigt ger de knappt någon hjälp alls – endast banala rättstavningsfunktioner.

Tanken är att alla elever ska kunna skriva tillsammans i samma klassrum. Elever som behöver, kan få sin skrivprocess nedbruten i mindre delar, så att textens struktur, innehåll och språkformuleringar hanteras var och en för sig. Även lärare ska få stöd av verktyget i sin undervisning.