Filmtips: Rätt verktyg gör skillnad

FDB vill tipsa om filmserien ”Rätt verktyg gör skillnad” som finns publicerad på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats. I de här filmerna får vi träffa eleverna Alexa, Viktor och Nadia som berättar om vilken skillnad användning av rätt verktyg har gjort för dem i deras skolarbete.

Se filmerna här.

 

Del 1: Utmaningar
Filmen visar på att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på utmaningar.

Del 2: Möjligheter
Filmen visar på att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på möjligheter.

Del 3: Framgångsrik anpassning
Filmen visar på att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på framgångsrik anpassning.

Sammanfattning – Förbättrad lärmiljö för alla
Den här filmen är en sammanfattning av filmerna Utmaningar, Möjligheter och Framgångsrik anpassning, som alla handlar om att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter.