Fler timmar på skolbiblioteket

Se till att din skola får del av pengarna. Skolor ska vända sig till Skolverket för att ansöka om anslag ur potten. Skolverket väljer mottagare om det är fler sökande.
Regeringen avsätter 15 miljoner år 2016 för att öka bemanningen på skolornas bibliotek. De följande åren avsätts 30 miljoner för samma ändamål.

– Det här är ett sätt att främja det bemannade skolbiblioteket som hjärtat i skolans arbete för elevers läslust. Vi vill att pengarna ska nå de skolor där elever behöver det allra mest, så att vi sedan kan utvärdera hur vi bäst stärker skolbiblioteken och läsningen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.