#formadinbokstav

Torsdag den 5 oktober infaller Världsdyslexidagen. Då driver vi kampanjen #formadinbokstav. Var med du också!

Bokstäver kan vara knepiga,
ibland står de inte ens stilla.
Brotta ner bokstav för bokstav
och gör dem till dina.
Skratta åt dem. Älska dem.
Steg för steg kan du erövra språket
och göra det till ditt.

Forma din bokstav nu.

Hur går det till?

Forma din favoritbokstav. Använd vilket material du vill. Fotografera och dela på sociala medier med haschtaggen #formadinbokstav.
Berätta om kampanjen för dina vänner, på barnens förskolor och skolor och på ditt arbete. Hjälp oss sprida vårt budskap. Lek och erövra språket.

Varför en kampanj?

Syftet med Världsdyslexidagen är att öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter. I Sverige uppmärksammar vi dagen med kampanjen Forma din bokstav på sociala medier. Vi vill locka alla att leka med bokstävernas former och ljud. Vi vet att den leken stärker våra barns språkliga förmågor och gör det lättare för dem att lära sig läsa och skriva. Kampanjen är också ett sätt att avdramatisera läs- och skrivsvårigheter.

Vad är Världsdyslexidagen?

Världsdyslexidagen infaller alltid på torsdagen under den Europeiska Dyslexiveckan, som i år pågår mellan den 2 och 8 oktober. Världsdyslexidagen heter på engelska World Dyslexia Day. Initiativet till Världsdyslexidagen togs för tre år sedan av den Europeiska Dyslexiorganisationen, EDA, och den Brittiska dyslexiorganisationen, BDA.
I Sverige initierade vi redan förra året kampanken #formadinbokstav. Förhoppningen är att det ska bli en återkommande aktivitet under Världsdyslexidagen.

Bakom #formadinbokstav står Dyslexiförbundet, Föräldraföreningen För Dyslektiska Barn, Svenska Dyslexiföreningen, Svensk biblioteksförening och Läsrörelsen

Tack till Uppsala Ungdomscirkus och Lisbet Spörndly/fotograflisbet.se

 

 

Formadinbokstav_dyslexi.org3 (1)