Hur barn blir bättre på att förstå vad de läser

Glädjande besked -PISA-undersökningen visar nu att elevernas läsförståelse blir bättre. Vi tror att det beror på att många föräldrar och lärare engagerat sig i att stimulera barns läslust och läsförståelse.

Att läsa med ögonen eller med öronen spelar mindre roll, det viktiga är att man ökar sitt ordförråd och tränar att förstå vad man läser. Men det är mycket annat som konkurrerar om våra barns uppmärksamhet. Så hur kan vi föräldrar hjälpa våra barn att hitta läslusten och intresset att förstå vad de läser? Läs mer om hur Martin Widmark och andra i projektet ”En läsande klass” tänker och föreslår att vi som föräldrar kan göra.

http://www.enlasandeklass.se/for-foraldrar/