Låt inte diagnosen begränsa dig!


Torsdagen den 30 Mars
kl 18.00 kommer Nassim Al Fakir till Norrköping med en
inspirationsföreläsning om:

  • Vikten av att våga
  • Tro på och utmana sig själv.
  • Lära sig olika sätt att hantera sin dyslexi.

Plats: Thapperska, Gamla Övägen 23, Norrköping

Kostnad: 100 kr medlem (Icke medlem 150kr)

Anmälan: senast 26 Mars på norrkoping@dyslexi.org

Eller ring/sms:a din anmälan 070 251 16 85

Välkommen!


Nassim Al Fakir-3