Rapport från årets Nätverksträff och Årsmöte för FDB Riks

Helgen 21-22 april träffades 27 representanter från 7 av 11 lokalföreningar i Stockholm för Nätverksträff och Årsmöte. Under helgen hade vi workshops, presentationer och föreläsningar av olika slag. Vår ordförande Fredric presenterade planen framåt och tre fokusområden vi kommer arbeta med:

 

  • Stödja föräldrar med kunskap via Kunskapsresan och livesändningar

  • Skaffa fler medlemmar via information om vårt forum och riktade annonser

  • Engagera medlemmar mer genom att lansera Dysse-kvällar och uppmuntra medlemmar.

Lina från Cartina presenterade en undersökning hon gjort om vårt fina Dyslexiforum FDB på facebook. Vi får en bekräftelse på det vi redan anat, att våra medlemmar uppskattar forumet. De uppskattar livesändningarna,informationen och kunskapen som finns i forumet. De tycker om den trevliga samtalstonen mellan medlemmarna och tycker att forumet avviker i positiv mening från andra liknande forum. Vi kommer nu arbeta vidare med forumet utifrån de insikter och rekommendationer Lina förmedlat.

 

Åsa Svanström presenterade vårt nya koncept som gått under arbetsnamnet  Cafékvällar men som byter namn till DysseFika. Konceptet innehåller ett helt paket av material och aktiviteter, filmer som kan användas lokalt i skolor tex. Mer information kommer!

 

Två fina föreläsningar fick vi också lyssna på. Simon Helgesson berättade om ”Highlights från DyssePodden” och Rebecca Andersson höll sin föreläsning ”Ett färgglatt liv” och inspirerade oss alla.

 

I samband med årsmötet tackade vi av Agneta Stalder, Veronica Ledin och Carina Falk som nu avslutat sina uppdrag för FDB Riks. Till ny styrelse valdes: Fredric Helgesson(ordf), Susanne Finér(kassör) Ragnhild Elfsö, Åsa Svanström, Margareta Linder Rosén, Louise Lindqvist samt Carin Carlsdotter Denell.