Regeringen satsar på speciallärare

Gustav Fridolin (mp), utbildningsminister

Behovet av specialpedagoger och speciallärare i skolan är stort. Det innebär att elever, med till exempel dyslexi, ibland har svårt att få den anpassade undervisningen eller det extra stödet som de behöver.

 

Men nu har regeringen beslutat att satsa mer på utbildning inom specialpedagogik. Skolverket har fått uppdrag att se till att 30 000 och 50 000 lärare utbildas under fyra år i ett nytt “lyft”. På så vis hoppas regeringen att lärarna bättre ska kunna utforma undervisningen efter elevernas olika behov.

 

– Ja, vi vet från de bästa skolsystemen i världen att de både har fler speciallärare och specialpedagoger, men också att man har mer specialpedagogiska verktyg hos varje lärare och det har vi saknat i lärarutbildningen i Sverige, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Sveriges Radio.

 

Lärarna ska utbildas genom ett så kallat kollegialt lärande, alltså handledas av speciallärare och specialpedagoger i skolan. Handledarna får i sin tur utbildning av Skolverket.