Viktigt med insatser redan i förskolan

Skolverkets föreslår en rad förändringar i läroplanen på förskolor och fritidshem. I stort anser FDB att förslagen är bra men att vissa saker bör vara tydligare. Det handlar om hur viktig förskolan är för att barnen ska lära sig hur ljud och bokstäver hänger ihop.

 

Det behövs ökade kunskaper om förskolans roll och barnens behov av att få tidig och systematisk träning.

 

–         Förskolan insats kan bli avgörande för att barn skall få en god skolstart, säger Agneta Stalder, ordförande i FDB.

 

Även BVC bör bli kunniga på hur man hittar barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter under förskolans tidiga år och ge dem träning på ett lekfullt och systematiskt sätt.