Almedalen 2016

Vi och de andra dysexiföreningarna har haft några seminarier under Almedalsveckan.

Här är ett klipp och info från vårt seminarium:

HAR VI EN SKOLA FÖR ALLA ELLER FÅR NÅGRA ELEVER BETALA UTANFÖRSKAPETS PRIS?

Många elever med läs- och skrivsvårigheter får inte det stöd de behöver för att klara skolarbetet. Skollagen ger rektor ansvar för att ge elever stöd och anpassning samt se till att lärare har förutsättning att inkludera alla. Hur får vi fler att klara skolan? Vad händer om eleven inte får hjälp?

Inledare: Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och chef Skandia Idéer för livet.

Moderator: Agneta Stalder FDB

Panel:

  • Idor Svensson, docent, Linköpings universitet
  • Helén Ängmo, GD, Skolinspektionen
  • IngMarie Wieselgren, läkare/projektchef, SKL
  • Lina Axelsson Kihlblom, Grundskolechef i Haninge
  • Paula Örn, Kommunstyrelsens ordförande i Ale kommun
  • Fredric Helgesson, Initiativtagare till DysseAppen, FDB