Böcker

Om läs- och skrivsvårigheter

LÄSK-pärmen. Innehåller det mesta som föräldrar bör veta om läs- och skrivsvårigheter.
Läs mer här

 

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi, Andersson, B & Belfrage, L & Sjölund, E. Natur och kultur 2006

 

Dyslexi – en kunskapsöversikt, Myrberg, M. Vetenskapsrådet 2007

 

Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? – att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter, Föhrer, U & Magnusson, E. BTJ-förlag 2010

 

Dyslexi – stavfel i generna, Kere, J & Finer, D. KI University Press 2008

 

Läs- och skrivinlärning

Alla kan lära sig läsa och skriva, Lundberg, I. Natur och kultur 2006God läsutveckling, Lundberg, I & Herrlin, K. Natur och kultur, 2003. Handlar om hur man kan möta barnen under den första läsundervisningen. Boken ger redskap att följa barnets läsutveckling samt förslag på övningar.

 

Förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter, Druid-Glenton, B. Natur och kultur 2006Utredningsmodell. Här beskrivs hur skolan bör arbeta för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.  www.dyslexiforeningen.se

 

27 glada kliv, Hemmingsson, I. Kimga HB, 2003/2004 www.kimga.se. Visar hur man kan följa barnens läs- och skrivutveckling från förskola och upp genom grundskolan, tills läs- och skrivförmågan fungerar.

 

Språklig medvetenhet

Språklekar i skolan, Frylmark, A. OrdAF, 2002 www.frylmark.net. Innehåller praktiska övningar i språklig medvetenhet från skolår 4 och uppåt.

 

Studieteknik

Konsten att läsa faktatexter, Lundberg, I. Natur och kultur 200

 

Matematiksvårigheter

Dyskalkyli – Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter, Butterworth, B & Yeo, D. Natur och kultur 2004

 

Dyskalkyli – finns det? Lundberg, I & Sterner, G. NCM 2009

 

Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren – hur hänger de ihop?, Lundberg, I & Sterner, G. Natur och kultur, 2006.