Inbjudan

Sommarläger

Hoppas du vill vara med på ett läger där du kan hitta de positiva delarna i dyslexi/läs- och skrivsvårigheter tillsammans med oss. FDB och Studieförbundet Vuxenskolan anordnar Sommarläger för årskurs 5 och 6 i Vallentunaområdet.