Dyslexiforum FDB

Happy Kids Representing Youth and Fun

 

Nu har vårt nya medlemsforum på Facebook varit igång i tre månader. Många viktiga frågor har diskuterats och dialogen har förts av både föräldrar, föreningsaktiva och av vår personal på FDB. Ett exempel på en fråga som väckte en aktiv dialog var denna fråga:

 

”Ibland är föräldrar tveksamma till att göra en dyslexi-utredning för sitt barn. Vad är dina erfarenheter kring själva utredningen? Vad är ditt råd till andra föräldrar som står inför att eventuellt göra en utredning?”

Många föräldrar svarade på frågan och budskapet från dem var tydligt:

  1. Gör dyslexiutredning, gärna så snart som möjligt.
  2. Var inte rädd för resultatet av utredningen, det kan ge ledtrådar till framgång för ditt barn.
  3. Diagnosen innebär ofta en lättnad för både barnet och föräldern för att man under lång tid gått i ovisshet.

Andra frågor som varit uppe för dialog i forumet har handlat om Nationella Proven, Möjlighet till anpassning och bestämmelser kring det. Idag har vi 252 stycken medlemmar i forumet. Vi vill gärna se att så många som möjligt av våra cirka 2300  medlemmar i FDB också blir det i forumet. Det är en viktig kanal för oss att kommunicera med våra medlemmar och en fin möjlighet till att dela erfarenheter, tips och fakta mellan föräldrar och FDB´s kunniga personal.

Vill du gå med i forumet?

Som medlem i FDB så kan du enkelt ta del av forumet genom att begära inträde via din Facebook-sida.

 

GÅ MED NU