Verktyg

FDB har arbetat fram olika informations- och studiematerial. En del av dem kan du ta del i sin helhet här på hemsidan, andra måste vi ta ut ett självkostnadspris för.

Beställ här
Här kan du gå direkt till beställning. Mer information om vårat material hittar du här nedan.

LÄSK-pärmen

LÄSK-pärmen innehåller information om läs- och skrivsvårigheter och ger tips både till undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera. Finns i olika format, läs mer här

Film – En värld av möjligheter

En film om hur det är att ha läs- och skrivsvårigheter och hur olika skolgången kan se ut. Filmen används bland annat i våra studiecirklar.

Studiecirkel – En värld av möjligheter

Som förälder känner man sig ofta ensam om att ha barn med läs- och skrivsvårigheter. I en studiecirkel kan man dels få stöd av andra föräldrar, dels få kunskap om läs- och skrivsvårigheter.

FDBs 11 förslag

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn har en klar och tydlig bild av vad som behöver göras för att förbättra skolsituationen. Föreningen har därför tagit fram 11 förslag på hur förskola och skola kan upptäcka och hjälpa barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Förslagen överlämnades till riksdagens utbildningsutskott vid en uppvaktning i oktober 2005, men flera år senare är det mesta fortfarande aktuellt.

Satsa på framtiden

En nationell handlingsplan om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Handlingsplanen bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och syftar till ökad demokrati och delaktighet. Den är ett resultat av landsomfattande diskussioner inom de organisationer som står bakom den.