Filmen – En värld av möjligheter

Filmen är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om Tess och Lisa som båda har läs- och skrivsvårigheter. Men till skillnad från Tess som har det bra i skolan, så har Lisa det fruktansvärt kämpigt.

 

I filmens andra del uttalar sig fem experter. En av dem är Martin Ingvar, hjärnforskare vid Karolinska Institutet. Han säger bland annat att den största risken när ett barn har dyslexi, det är att någon vuxen säger att det ordnar sig av sig själv.

Se delar av filmen här:

 

Studiematerial till filmen

Till filmen finns ett studiematerial för föräldracirklar. Studiehäftet kan du hämta här eller beställa hos FDB.

 

Beställ här