För dig som är medlem

Det här händer i FDB
Flera lokalavdelningar har under våren bjudit in till föreläsningar och workshops och nu i sommar arrangeras läger på olika håll i landet. På föräldraforum i april bestämde vi att starta en dialog om hur vi vill och kan arbeta i framtiden.
 

  • Vi undrar nu vad du som medlem vill att vi satsar på?
  • Vilka behov ser du?
  • Vad skulle vi behöva göra lokalt där du bor för att du skulle vilja engagera dig där?

Vi vill ta del av dina tankar och förslag. Mejla oss på dyslexi@fdb.nu eller ring!
 
Många använder DysseAppen
Intresset för DysseAppen är stort och den har i dagsläget laddats ner mer än 6000 gånger. Föräldrar hör av sig till oss med frågor och tankar som väckts genom appen. Speciallärare rapporterar att de använder appen i undervisningen för att skapa dialog med elever om lärande. Dessutom har vi fått många positiva kommentarer från speciallärare och specialpedagoger. Vår uppfattning är att den blir det stöd vi tänkt och hoppats – föräldrar och unga kan hänvisa till appen i dialogen med skolan om anpassningar och rättigheter.
 
Så tänker ungdomarna om lärarnas kompetens
I DysseAppen har vi ställt frågor om hur unga upplever skolan. Av de 2000 som svarat är 70 procent mellan 10 och 20 år. På frågan ”Tycker du att din lärare kan tillräckligt om dyslexi?” svarade bara 26 procent ”ja” och 74 procent svarade ”nej”. De tycker alltså inte att lärarna kan tillräckligt om dyslexi. På frågan ”Vet din lärare vilka hjälpmedel som är bra om man har dyslexi”, svarar 38 procent ”ja” och 62 procent ”nej”. De här behöver vi ta på allvar!
 
Hur går vi vidare?
Hur ska då vi föräldrar inom FDB agera för att våra barn ska få de anpassningar de behöver? Den frågan måste vi återkomma till i höst. Men redan nu kan vi alla hjälpas åt att sprida information om att DysseAppen finns. Sprid ordet till alla som arbetar med barn och ungdomar, till skolor, fritidshem och andra fritidsverksamheter. Behöver du informationsmaterial? Som medlem kan du höra av dig till oss på dyslexi@fdb.nu, så skickar vi med post.
 
I nyhetsbrevet och på hemsidan hittar du en kort intervju med speciallärare Ingrid Lind. Hon ger sin syn på lärarnas kunskap om dyslexi och menar bland annat att lärarna gör så gott de kan. Ansvaret ligger enligt skollagen på rektorerna.
 
Påverkansarbete
För att skapa bättre förutsättningar för våra barn i skolan måste vi väcka opinion. Det gör vi bland annat genom att synas och höras i olika sammanhang. Till exempel finns vi på plats under Almedalsveckan i sommar. Tillsammans med Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen arrangerar vi ett antal seminarier. FDB har huvudansvar för ett seminarium som handlar om hur vi kan skapa resurser så att alla elever får förutsättning att klara skolan.
 
Återkom gärna med tankar och idéer om hur vi tillsammans bäst kan verka för ”en skola för alla”.
 
Jag önskar er alla en skön sommar!
Agneta Stalder, Ordförande