Frågor och svar

Dyslexi väcker ofta många frågor – här är några av de vanligaste.

Mitt barn har svårt att lära sig läsa och skriva – vad gör jag?

Se till att skolan sätter in åtgärder så fort som möjligt. Barn som har läs-och skrivsvårigheter kan behöva extra stöd.
Läs mer här >

När ska man börja använda alternativa verktyg?

Om det känns bra för barnet kan man i princip sätta in alternativa verktyg hur tidigt som helst.
Läs mer här >

Skall barn med dyslexi träna stavning?

Om man tycker att det är viktigt. Annars finns det bra hjälpmedel som man kan använda för att stava rätt.
Läs mer här >

Är det bra att gå om en klass?

Troligen inte, om det bara är läsningen som är besvärlig. Men det kan finnas fler faktorer som spelar in.
Läs mer här >

I vilken klass får en elev som gått om, sina slutbetyg?

Om man går om en klass kan man få två slutbetyg.
Läs mer här >

Vad bör man tänka på när ens barn ska byta skola?

Kontrollera om skolan har en nedskriven handlingsplan. det visar att skolan har tänkt igenom frågan.
Läs mer här >

Hur gör vi för att det ska bli enklare att lära sig engelska?

Det är ofta lättare att lära med fler sinnen än bara plugga glosor.
Läs mer här >

Vad ska vi göra för att hinna med matten?

Prova att använda alternativa verktyg, kanske en inläst mattebok, skanner eller talsyntes.
Läs mer här >

Körkort

Några tips när man ska ta körkort.
Läs mer här >