Stärk ditt barns självkänsla

Linda Ovesson

Välkommen till en inspirationsföreläsning om barns självkänsla med Linda Ovesson.

 

Föreläsningen utgår från Jesper Juuls förhållningssätt vad gäller samspelet i relationer mellan barn och vuxna och även vuxna sinsemellan.

 

Du får inspiration i hur du kan främja barnets självkänsla, stärka din egen självkänsla och skapa mer närhet och kontakt i er relation. Du får även veta vad som skiljer självkänsla från självförtroende.

 

Välkommen torsdag 10 mars kl 18.30-20.30
HSOs lokal på Skansvägen 5 i Lund

 

Linda Ovesson:
Jag utgår från ett förhållningssätt till barn som grundar sig på likvärdighet, empati och autenticitet. Jag har lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar, är utbildad lärare och har studerat psykologi. Jag har gått Seminarie- och Familjehandledarutbildning via FamilyLab och är med i Jesper Juuls internationella utbildnings- och rådgivningsorganisation.

 

Anmäl dig gärna via e-post: fdblundskane@gmail.com

 

Gratis för FDBs medlemmar. Övriga 100 kr.

 

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, FDB, i Lund arrangerar föreläsningen. Vi bjuder på fika.

 

Passa på att bli medlem i FDB och gå gratis på alla våra arrangemang.

 

Följ FDB i Lund Skåne på Facebook

 

Ladda ner inbjudan som pdf