Ledare – Läsa med öronen

läsa-med-öronen_webb

Ny forskning visar att elever med dyslexi kan öka sin läshastighet med upp till 250% med bibehållen förståelse genom att läsa med öronen istället för ögonen. Jag fick möjlighet att intervjua logoped Sofia Grunér som står bakom forskningen för ett par veckor sedan.

 

Hon menar att till skillnad från några år sedan när det krävdes särskild programvara för att kunna lyssna på text så finns det nu inbyggt stöd på de flesta smartphones, läsplattor och datorer. Dessutom har de flesta skolor inlästa läromedel. För en elev med dyslexi så innebär det mycket att kunna ta sig igenom texter snabbare. Inte minst eftersom det går åt mindre energi istället för att sitta och slita med att läsa texten med ögonen.

 

Sofia Grunér menar att man borde låta elever börja med att använda talsyntes tidigt. Om man redan, när man börjar lära sig att skriva, gör det på datorn med talsyntes så läser datorn samtidigt upp varje bokstav så att du hör ljudet när du skriver in bokstaven. På så sätt kan eleven direkt höra om det blir rätt och lära sig snabbare genom att koppla in hörseln också.

 

Samtidigt visar hennes forskning att alltför få elever med läs- och skrivsvårigheter använder sig av talsyntes som stöd. Uppskattningsvis 70–80% använder det inte även fast de borde. Hon tipsar om att man som förälder kan lära sig använda verktygen själv och sedan visa och uppmuntra sitt barn att testa att använda det.

 

Jag vet av egen erfarenhet att det är svårt att lyckas med detta som förälder dock och har därför skiftat strategi. Vi har nu tagit hjälp av skolan där lärarna tagit till sig att uppmuntra och påminna om att använda det. Svenskaläraren som verkligen förstått vikten av det här har nu till och med vid utvecklingssamtalet sagt att om datorn inte är med så görs det en notering om att sonen inte tagit med det material han skall.

Vad gör man om skolan inte har tillräcklig kunskap då?

Ja, Sofia tipsade om att det i vissa kommuner finns skoldatatek dit man kan vända sig och få hjälp. Finns det specialpedagog på skolan bör de ha kunskap om detta. Om inget av detta finns att tillgå föreslår jag att du ber skolan kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). De tillhandahåller gratis rådgivning till skolor i pedagogiska frågor och är mycket duktiga på de här frågorna.

 

Att påbörja en ny vana är svårt och här behöver våra barn all hjälp de kan få. När de behärskar att läsa med öronen visar forskningen att de till och med kan börja ”skumlyssna”. Det vill säga öka hastigheten på den upplysta texten på samma sätt som vi kan ”skumläsa” en text. Att tillgodogöra sig vanan att läsa med öronen är därför en oerhörd värdefull investering för framtiden.

 

Om du har specifika frågor kring detta rekommenderar jag dig att ställa frågor i vårt Dyslexiforum på Facebook där Sofia Grunér är med och kan svara på frågor kring digitala verktyg.

 

Gå till forumet

 

Fredric Helgesson
Ordförande FDB Riks