Låt oss påverka tillsammans!

Ledare december 2016

 

Hur blir man en Eldsjäl – Hur kan man påverka och förändra?

Man ser möjligheter och utgår från sina egna erfarenheter och bygger på den kunskap man har. Sedan är det viktigt att det är fler som vill engagera sig i samma sak. Så måste man också kunna inspirera andra och på ett konkret förklara hur man tänker.

Det brukar då leda till att fler börjar se och tänka att “det här vill jag också göra, det här är viktigt att vara med i!” Så beskriver Elisabet Reslegård hur hon blivit en eldsjäl. Elisabet, numera ordförande och projektledare för Föreningen Läsrörelsen var den som initierade och ledde Dyslexikampanjen som ju firar 20 års jubileum i år.

 

Har Dyslexikampanjen betytt något för våra barn i dag?

Ja! Säger Elisabet. Vi lyckades tvätta bort “ordblindhets-stämpeln”som inneburit att man många gånger satt likhetstecken mellan att vara ordblind och att vara dum, alltså inte lika begåvad som andra.

Under kampanjen gick vi ut med att “Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter går att göra något åt”.

Kampanjen ville belysa att dyslexi är en funktionsnedsättning som finns i alla begåvningsnivåer och samhällsklasser. Det innebar också att man började förstå att barn med dyslexi behöver lära sig att läsa och skriva på olika sätt och även kan behöva muntliga förhör vid prov. Det här var viktiga delar i den landsomfattande folkbildningskampanjen, säger Elisabet.

 

“Dumstämpeln är borttvättad”– Men hur känner sig barnen?

Vi föräldrar vet att många barn och unga känner dig dumma också i dag, så vad beror det då på?

Vi i FDB menar att det beror på att vi i Sverige fortfarande inte är tillräckligt bra på att lära barn läsa. Det drabbar barn med dyslexi särskilt hårt. När barn sedan kommer till mellanstadiet och inte kan läsa så har de inte fått lära sig de verktyg som de behöver. Skolan har inte gjort den anpassning som behövs så att de kan lära sig på “ett annat sätt som är rätt för dem”.  Så här ska det inte behöva vara.

 

Låt oss inspireras av Louise och Gro, Ingrid Lind och Fredric Helgesson som gjort DysseAppen!

De vill att alla barn och unga skall känna att de kan klara av skolan på ett bra. De vill inspirera alla till att hitta “sina egna smarta sätt att lära–sina egna bra sätt att visa vad de kan” .

I dag skall ingen som har dyslexi behöva gå i skolan och känna sig dum.

Låt oss i FDB tillsammans lägga kraft och energi på att påverka skolan. Låt oss hjälpa våra barn att tro på sig själva och våga ta utmaningen att tillsammans med oss hitta “sitt sätt att lära – sitt sätt att visa vad de kan”.

 

Låt oss påverka tillsammans!

Agneta Stalder
Ordförande FDB