Ledare – Kunskapskraven i skolan

De senaste veckorna har Sveriges radio rapporterat om att många föräldrar och lärare reagerat på de höga kunskapskraven i skolan. 

 

Docent Stefan Sellbjer vid Linnéuniversitetet i Växjö har nyligen gjort ett ”blindtest” för att bedöma kunskapskraven i grundskolan, gymnasiet och universitetet bland 33 professorer i 12 olika ämnen. Det visade sig att de inte klarade att skilja på kunskapskraven. De rangordnade kunskapskraven i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet som ungefär lika svåra som dem i högre utbildning. I biologi och historia rangordnade de till och med kraven i högstadiet och gymnasiet som svårare än på universitetet.  Några av professorerna hävdade dessutom att de inte klarar kraven för sjätte eller nionde klass själva. Sellbjer menar att det här är ett tydligt tecken på att kunskapskraven för både grundskolan och gymnasiet är för svåra. 

 

Skolminister Gustav Fridolin invände mot det för några dagar sedan i en debattartikel där han sa: ”Att kraven i skolan ökar är inget nytt. Sedan folkskolans upprättande har barn behövt lära sig det deras föräldrar aldrig behövde. Den utvecklingen fortsätter. Med det höjs också kraven.” Oavsett vad man tycker om de högre kraven så kan man konstatera att kraven är höga på dagens elever. För elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter är det naturligtvis ännu tuffare med de allt högre kraven. 

 

Som förälder själv till två söner med dyslexi så har de höga kravens påverkan på deras upplevelse av skolan varit tydlig. Det blir uppenbart hur viktigt det är att de får möjlighet att lära in på det sätt som passar dem bäst för att inte begränsas av sin dyslexi, exempelvis genom att ha: 

  • Inlästa läromedel, 
  • Möjlighet till muntliga prov eller att komplettera med en muntlig del, 
  • En egen dator med talsyntes och rättstavningsprogram, 
  • Stöd med anteckningar för att kunna lyssna på läraren under lektionen, 
  • Möjlighet att använda tal till text, dvs tala in på sin mobil eller dator och få det automatisk omvandlat till text. 

 

Här har specialpedagogerna på skolan en central roll att stötta med att hitta det som passar bäst för varje elev. Finns det inte en specialpedagog på skolan eller om skolan inte har tillräcklig kompetens i övrigt så kan de vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få stöd, tips och idéer. Det är dessutom kostnadsfritt för skolan.

  

Om du har frågor om det här eller något annat så är vårt Forum på Facebook en bra källa till kunskap. Fler än 600 föräldrar hjälps åt med dela med sig av erfarenheter och kunskap. Dessutom har vi en pedagog och logoped kopplat till Forumet. 

 

GÅ TILL FORUMET

 

Du är självklart också alltid välkommen att maila (dyslexi@fdb.nu) eller ringa oss (08-612 06 56) om det är något vi kan hjälpa till med. 

 

Glad påsk 

 

Fredric Helgesson 
Ordföranden FDB Riks