Ledare: Så var det dags igen. Ny termin och läsår.

Fredric-hemsida

För en del elever innebär det att gå tillbaks till samma skola men en ny årskurs. För andra innebär det att flytta upp från exempelvis mellan- till högstadiet och för andra kan det till och med innebära skolbyte. Oavsett möter eleverna ofta nya lärare. För elever med dyslexi kan det innebära en oro för att lärarna inte fått information om att de har dyslexi eller att de inte förstår vilka behov som eleven har.

Hur kan man som förälder stötta sitt barn i en sådan situation?
Vi har tagit fram en enkel mall där du som förälder kan fylla i de delar som är relevanta för ditt barn. Exempelvis vilka assisterade verktyg (talsyntes, rättstavningsprogram etc.) som ditt barn använder samt andra saker som är viktiga för att det skall fungera bra i skolan.

 

Ladda ner här

 

Utvecklingssamtal
I många skolor har man ett första utvecklingssamtal i början av terminen och det är ett lämpligt tillfälle att ta med blanketten och diskutera det med mentor eller klasslärare. Det är inte ovanligt att många lärare ser dyslexi som något som berör svenska läraren eller specialpedagogen men faktum är att dyslexi kan påverka i stort sett alla ämnen. Det är därför viktigt att klasslärare eller mentor tar informationen vidare till elevens alla lärare.

 

Specialpedagog eller speciallärare
Om ditt barn inte har kommit igång med att använda assisterande verktyg eller hittat fram till vad som passar bäst rekommenderar jag att ni tar hjälp av skolans specialpedagog eller speciallärare. I de fall som skolan inte har specialpedagogiskt stöd eller om de av andra skäl inte upplever att de har tillräcklig kunskap om hur de skall stötta ditt barn så kan de vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få råd. Det är dessutom kostnadsfritt för skolan.

 

Läs mer

 

Dyslexiforum på Facebook
För att ta del av andra föräldrars tips kring terminsstarten rekommenderar jag dig att gå med i vårt slutna Dyslexiforum på Facebook. Där kan du också ställa dina egna frågor.

 

Till dyslexiforum

 

Som alltid är du välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill dela med dig av dina erfarenheter.

 

Fredric Helgesson
Ordförande FDB Riks