Ledare: Tankar kring de nationella proven

Just nu genomförs de nationella proven runt om i landet. Vi blir kontaktade av många föräldrar som är upprörda och ledsna. De upplever att deras barn som har en dyslexidiagnos utsätts för ytterligare ett misslyckande.

Diskussionen har pågått länge

Det har länge varit en diskussion om huruvida elever med dyslexi skall få använda sina kompensatoriska hjälpmedel när de genomför proven eller inte. Anpassningar som får göras är längre provtid eller att dela upp provet på flera tillfällen.

 

Skolverkets regler ger utrymme för undantag

Skolverket anser att provet inte mäter vad det skall om eleverna får använda hjälpmedlen. Samtidigt ger Skolverket utrymme för att eleven undantas från delar av proven: ”Då läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck på många olika sätt och påverka färdigheterna att avläsa och tolka text får läraren avgöra om det är rimligt att eleven genomför delprovet som prövar avkodning och läsförståelse.

 

En dialog mellan lärare, elev och föräldrar är viktig

Här lägger Skolverket till att en elev som undantas från provet kan känna sig exkluderad. När vi varit i kontakt med skolverket så lyfter de upp betydelsen av att det är en dialog mellan lärare, elev och föräldrar för att komma fram till vad som är bäst för eleven.

 

Barns självkänsla viktig

Vi tror att det är viktigast att försöka bevara elevens självkänsla och om man redan har en dyslexi­diagnos är det ju redan fastlagt vad eleven har problem med. Det borde alltså inte finnas ett behov av att mäta det. Därför menar vi att det bästa är att utnyttja det utrymme som Skolverket ger om det är bäst för eleven. Alltså antingen göra provet med stöd av hjälpmedlen eller inte göra provet alls.

 

Så här kan du göra

Om du tänker att det bästa för ditt barn är att antingen göra provet med stöd av hjälpmedlen eller inte göra provet alls, så är vårt råd att du kontaktar läraren och för en dialog om det och att du går vidare och kontaktar rektor om du inte får någon respons. Det är formellt rektor som beslutar om anpassning av proven samt om eleven skall undantas från att göra proven.

 

Om betyg

När det gäller betygssättningen så anger Skolverket tydligt att de nationella proven inte är examensprov utan enbart skall vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper.

 

I det här sammanhanget kan det vara viktigt att nämna att skolan har möjlighet att bortse från vissa av kunskapskraven vid betygssättningen för någon med dyslexi under vissa förutsättningar. Se gärna Ingrid Linds film om ”PYS-paragrafen”.

 

 

Vill du vara med och diskutera detta?

Det vore värdefullt och intressant att höra om dina tankar, erfarenheter, frågor på vårt medlemsforum Dyslexiforum FDB på Facebook.

 

Agneta Stalder

Förälder och ordförande i FDB