Ledare – Tidig upptäckt och insats vid läs- och skrivsvårigheter

Inom FDB anser vi att tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter är oerhört viktigt och vi anser att skolan bör göra en årlig screening på samtliga elever.

Ju tidigare skolan identifierar de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter desto större möjligheter att undvika att det leder till svårigheter längre fram genom att sätta in adekvat träning och stöd. Har man trots rätt träning och stöd kvar sina svårigheter i tredje klass ska eleven remitteras vidare till en logoped för en läs- och skrivutredning. För att underlätta inlärningen ska eleven från det att svårigheter identifieras använda de assisterande verktyg som är lämpliga för att eleven inte ska komma efter.

 

Det finns idag många olika typer av screeningmetoder. Exempelvis kan screening ske i form av papperstest där barnet får läsa ord tyst eller högt, eller där läsförståelse prövas. En kompetent lärare ska också kunna upptäcka de elever som har svag avkodning genom att enbart lyssna på deras högläsning.

 

I april hade vi en föreläsning av stiftelsen LegiLexi, startad av EF grundaren Bertil Hult, som har visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet. De har i samarbete med forskare från Linköpings universitet och Linnéuniversitetet i Växjö utvecklat och kvalitetssäkrat en serie tester som är tänkta att användas för att följa läsutvecklingen för alla elever i årskurserna 1-3. Testerna som de erbjuder helt kostnadsfritt för lärare visar snabbt om någon elev inte hänger med och insatserna kan då sättas in tidigt och med rätt fokus.

 

Ögonscanning är en annan typ av screeningmetod som företaget Lexplore utvecklat och som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Det är ett verktyg för att upptäcka vilka elever som har avkodningssvårigheter genom att mäta och jämföra ögonrörelser. Vår uppfattning är att det inte kräver mycket av skolan att göra årliga screeningar på enklaste sätt utan något särskilt verktyg för att tidigt identifiera de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Tyvärr ser inte verkligheten ut så och på ett personligt plan, eftersom skolan missade dyslexi hos båda mina söner, tycker jag det viktigaste är att screening görs och inte vilken metod som används.

 

Oavsett vilken screeningmetod man använder så ska man komma ihåg att det inte är detsamma som en läs- och skrivutredning hos logoped där man undersöker läs- och skrivförmågorna mycket grundligare, och efter vilken en eventuell dyslexidiagnos kan ställas. Skolans uppgift är därför att upptäcka läs- och skrivsvårigheter tidigt, sätta in adekvat träning och stöd och om svårigheterna kvarstår remittera till logoped.

 

 

Fredric Helgesson 

Ordförande FDB Riks

 

 

P.S Om du inte såg livesändningen med LegiLexi’s verksamhetschef Sofia Norén i vårt Facebook Forum så hittar ni den här.

 

GÅ TILL FORUMET