Ledare: Värna om en god självkänsla

Att få behålla en god självkänsla trots sin dyslexi, också när man upplever skolarbetet som jobbigt och svårt är en stor utmaning. Vi föräldrar kan betyda mycket i detta. Låt oss tillsammans fundera på hur vi kan tänka och vad vi kan göra…

 

Gott självförtroende och god självkänsla. Gott självförtroende är att veta att jag är bra på något. Då känner jag mig trygg och stark när jag gör just det, som t. ex. att läsa bra, skriva rätt etc. God självkänsla är att ”känna sig ok” också om jag inte är bra på vissa saker. En känsla av att jag duger så som jag är. Det här är inte helt lätt idag när skolarbetet mycket bygger just på det jag har svårt för.

 

Ett sätt att värna om god självkänsla när man har dyslexi är att förstå att det som är svårt beror just på att jag har dyslexi. Om ditt barn börjar tänka så som Gro och Louise gör, ”att jag måste få lära mig på andra sätt och det behöver min lärare hjälpa mig att få”, värnar man om en god självkänsla. Då börjar ditt barn att i stället leta efter ”Smarta tips” från andra och att tala med sin lärare om andra sätt att lära. Det är vad vi hoppas att DysseAppen skall inspirera till! 

 

För att stärka självkänsla är det också bra att tänka på sina styrkor. Vi har nu gjort en ny DyssePodd som handlar om styrkor. Vi hoppas det ska inspirera till ett sådant tänk. Tillsammans med Louise och Gro vill vi inspirera och skapa en dialog för att se styrkor. Kanske kan du som förälder få idéer på något nya saker att göra eller utveckla som just ditt barn kan känna sig glad och stolt över.

 

Har vi som har dyslexi andra styrkor? Ja, det menar Susanna Cederqvist som är med i vår senaste DyssePodd. Louise och Gro ställer frågor om hur hon tänker och vad Dyslexi är för henne. Frågan är: Tycker du att du har särskilda styrkor på grund av dyslexin? Lyssna gärna tillsammans med ditt barn.

 

I veckan lägger vi ut Louise och Gros svar! I Dyssa frågar vi sedan ditt barn om man känner igen sig i det Gro och Louise tänker kring sina styrkor. Man kan också skriva ett eget påstående och skicka in till oss. Detta blir en viktig kunskapsbank för att se hur vi bäst stöttar barn och förstår hur de tänker.

 

 

Agneta Stalder

Förälder och ordförande i FDB