Månadens app!

Artikel från Skolvärlden 10-2016

Artikel från Skolvärlden 10-2016

Tidningen Skolvärlden utsåg nyligen DysseAppen till “Månadens app”. De skriver i tidningen att “de som har varit med och skapat den är elever med samma erfarenheter – nämligen dyslexi. Det är dels unikt, men dels är det också väldigt bra att inte alltid vi vuxna ska tala om för eleverna hur det är och varför.”

Tidningen skriver vidare att innehållet är väldigt varierat och att appen har “många otroliga hjälpmedel”. Dessutom påpekar de att appen inte bara är bra för elever, utan även för lärare!

Artikeln publicerades i Skolvärlden 10-2016.