Många dialoger och frågor på Dyslexiforum

Nu har vårt medlemsforum Dyslexiforum FDB varit igång i ett halvår. Många viktiga frågor har diskuterats och dialogen har förts av både föräldrar, föreningsaktiva och av vår personal på FDB.

Ökad aktivitet
Vi märker en ökad aktivitet och på en fråga från en förälder kommer många svar från andra i liknande situation samt från FDB’s personal. Det är precis så vi tänkt oss att forumet ska fungera!

 

Dialoger och frågor
Nu i början på höstterminen handlar dialogerna om frågor som rör skolstarten, stadieövergångar och situationer som kan uppstå i samband med det. Vi ställde en fråga till medlemmarna i gruppen:

 

”När elever går från låg- till mellanstadiet eller från mellanstadiet till högstadiet, kan det innebära förändringar till det bättre men också nya utmaningar för eleven.”

 

“Hur har du som förälder upplevt stadieövergångarna för ditt barn? Hur har det fungerat? Vad har varit bra? Mindre bra?”

Många föräldrar svarade på frågan och i korthet delades följande tips och råd:

 

Viktigt med förberedelser i god tid. Föräldrar vittnar om att de varit i kontakt med överlämnande skola i mars-april för att hinna ha ett inledande möte med nya skolan innan skolavslutningen på våren. Andra mötet med nya skolan bör ske innan skolstart på höstterminen för bästa resultat. Många föräldrar har också beskrivit att det blivit bättre för barnet i högstadiet mot tidigare stadier.

 

Barnets egna syn på sin diagnos är viktig. Det är många barn som inte vill kännas vid sin diagnos. Och acceptansen är en viktig framgångsfaktor här. Om barnet inte vill acceptera diagnosen i sig, och det har låst sig kring det, kan det hjälpa att fokusera på styrkorna istället. Lär barnet se sina tillgångar och arbetsätt som fungerar, tex: “Jag lär mig bäst om jag får använda paddan. Jag skriver bäst om jag får hjälp att komma igång. Jag tillgodogör mig text bäst om jag får lyssna osv…” Ibland hittar man den informationen i utredningsdokumentationen också. Fokus på vad som funkar bäst. Och tydlighet i vilka behov som behöver tillgodoses. Så här funkar jag!

 

Andra frågor som varit uppe för dialog i forumet har handlat om appar, tekniska hjälpmedel och vilka anpassningar som kan göras i skolmiljön och hemma.

 

Dyslexiforum
Idag har vi 324 medlemmar i forumet. Vi vill gärna se att så många som möjligt av våra dryga 2 300 medlemmar i FDB också blir det i forumet. Det är en viktig kanal för oss att kommunicera med våra medlemmar och en fin möjlighet till att dela erfarenheter, tips och fakta mellan föräldrar och FDB’s kunniga personal.

 

Dyslexiforum