Vårt material

FDB har arbetat fram olika informationsmaterial om dyslexi och lärande som du kan beställa hos oss. På sidan finner du också en del annat studiematerial. Detta är några tips vi har om hur barn och unga som har dyslexi kan träna på olika sätt. Mer information om vårt material ser du här nedan.

 

Beställ här

 


LÄSK

Läs och skriv-pärmen

“LÄSK-pärmen” innehåller information om läs- och skrivsvårigheter och ger tips både till undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera. Finns i flera olika format.

 

Läs mer

 


ABC-folder

ABC kring läs- och skrivsvårigheter

I ABC har vi samlat uppmaningar att tänka på kring barns skolgång och vardag.

 

Beställ här

 


 

Läsgympa_mockup

Läsgympa

Läsgympa är ett sätt att enkelt och lustfyllt träna den fonologiska avkodningen. Metoden bygger på lång egen erfarenhet och har testats på många elever i olika åldrar. Ingrid Lind speciallärare.

 

LÄS MER

 


fdb_mappia_hemsida-02

Engelska

Träna engelsk glosträning med hjälp av bilder och minnestekniker.

 

BESTÄLL HÄR

 


fdb_mappia_hemsida-01

Visuell Multiplikationstabell

Lär dig multiplikationstabellen med hjälp av bilder och minnestekniker.

 

BESTÄLL HÄR

 


Material från Kodknäckarna

Föreningen Kodknäckarna har också material, som filmer och broschyrer med basfakta, råd och övningar.

 

BESTÄLL HÄR