Verktygslåda

Program som skolan ska tillhandahålla är Rättstavningsprogram, Talsyntes och Inlästa böcker. Här nedan finner du några exempel på dessa och andra typer av hjälpmedel.

Rättstavningsprogram


SpellRight
rättar typiska fel som svensktalande personer gör på engelska, både vad gäller stavning och grammatik. Om Du skriver precis som det låter så hjälper datorn Dig att stava ordet rätt.

 

 

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Det kan vara svårt att veta om ordet ska stavas heller eller häller, släkt eller släckt, byggd eller bygd.

   Se film


Talsyntes

Med talsyntes på datorn kan Du få all text uppläst. Det finns många olika talsynteser. Här nedan finner du några.

 

tortalk_logoTortalk har mer än 60 röster på olika språk. Talsyntesen kan läsa upp all text på skärmen.
Läs mer

 

 

Claroread är en annan typ av talsyntes. Den har mer än 21 röster på olika språk:
LÄS MER

 

 

 


Inlästa böcker

 

ILTILT – Inläsningstjänst
Inlästa läroböcker

Läs mer

 

 

 

Legimus Du som har jobbigt med läsningen kan låna våra böcker. Detta gör du genom att ladda ner till appen eller till dator. Du får nedloggningsuppgifter på ditt lokala bibliotek.

   SE FILM Läs mer


Ordprediktion – Saida

 

Så här fungerar Saida
Saida ger dig förslag på ord medan du skriver. Efter bara någon enstaka bokstav kommer det upp förslag på ord som programmet tror du avser att skriva. Du infogar ordet genom att trycka på en siffra mellan 1 till 9 på tangentbordet.
Läs mer


Förslag på appar

Pages
Tala in och telefonen eller plattan skriver ner. Därefter kan du mejla texten.

 

 

 

AudioNote är en app som du kan använda som anteckningsstöd. Appen spelar in det läraren säger samtidigt som du kan skriva ner stödord. Det är enkelt att ta bilder och lägga in i anteckningarna. I den här appen får du text, bild och ljud.

   Se film
   Ladda ner

 

Dragon Dictation
När du pratar in i mobilen eller surfplattan skriver appen ner det du säger. Det kan underlätta ditt skrivande och du slipper tänka på stavningen.

 

 

Ordprediktion – Smartphone
I din telefon och surfplatta finns det oftast en inbyggd ordprediktion. Om du skriver en text räcker det med att du börjar bokstavera ett ord och sen kommer det upp förslag på ordet. Detta kan underlätta för dig när du skriver.

 


 

Tankekarta – mindmap

Popplet
En bra app för att visualisera fakta eller information genom att rita upp en tankekarta.
   Se film

 

Prizmo
Fotografera av texten och få den uppläst (OCR).
   Se film

 

 

SimpleMind
Om du vill göra en tankekarta är SimpleMind en app som gör det lättare och roligare. Med färgade rutor kan du dra och klistra in text för att skapa dig din egna tankekarta.
Läs mer

 


Hitta apparna här

App Store
Appar för iOS
   Ladda ner

 

 

Google Play
Appar för Android
   Ladda ner

 


Om betyg – Pysparagrafen

 

Kap 10. Grundskolan
21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Lag (2011:876).

 

Kap 15. Gymnasieskolan
26 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.

 

Läs mer


Lathundar

 

Lathund – Grammatik

   Ladda ner PDF

Lathund – Matte

   Ladda ner PDF

 


 

Anna Tebelius Bodin håller föredrag om utbildning och lärande.

Tips för bättre studieteknik

Läs strategiskt

Att först läs så lite som möjligt för att skapa dig en uppfattning om vad hela avsnittet, artikeln, webbsidan eller boken handlar om. Det innebär att du tar en snabb koll på eventuella sammanfattningar, reflektionsfrågor, bilder, bildtexter, fetstilta ord och faktarutor innan du börjar läsa på riktigt.

 

Det är lättare att läsa en text när du har förkunskaperna oavsett hur omfattande texten är.

Skriv strukturerat

Skriv rikligt med rubriker och underrubriker så att du får “ett namn” på alla delar som ska vara med; Såsom inledning, vilket syfte, tes, bakgrund, teori, källkritik, analys, slutsats. Fortsätt med underrubriker som är specifika för ditt ämne.

 

Så snart du har namngett varje stycke är det lättare att fylla i själva texten i den ordning som tilltalar dig och inte nödvändigtvis i den ordning som texten sedan ska läsas. Du behöver inte behålla alla rubriker i det färdiga arbetet.

 

Tipsen kommer från Anna Tebelius Bodin som har släppt flera böcker om lärande och motivation. Dessa finner du på hennes hemsida.

 

Till hemsidan

 

Anna Tebelius Brodin i DyssePodden

Lyssna på DyssePodden där Gro och Louise samtalar med Anna Tebelius Brodin (avsnitt 7)

 

   Lyssna nu