Läsgympa

Läsgympa_mockup

Läsgympa

Alla pedagogiska insatser bör sikta mot att nå automatisering i den fonologiska avkodningen. Läsgympa är ett sätt att enkelt och lustfyllt träna den fonologiska avkodningen. Metoden bygger på lång egen erfarenhet och har testats på många elever i olika åldrar.

 

Övningarna kan användas av både lärare och föräldrar. Det viktiga är att träningen är återkommande och upplevs lustfylld och ger resultat.

 

Ingrid Lind, speciallärare

 

Pris 75 kr (inkl moms)

 

Beställ här