Årsmöte i FDB- Riksföreningen

Söndag den 22 april har FDB riksförening sitt årsmöte. Central Hotel på Vasagatan i Stockholm kl 10-12.

Alla medlemmar är välkomna. Vill du ha mer information eller beställa årsmöteshandlingar, kontakta oss på dyslexi@fdb.nu