Tecken på dyslexi

Det finns olika tecken på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som kan märkas i förskolan och i skolan.

I förskolan bör man vara observant på barn som:

 • Har svårt att uppfatta rim
 • Har svårt att säga efter lite krångligare ord
 • Har svårt att urskilja ljud i ord
 • Inte talar rent
 • Har ett torftigt språk
 • Har läs- och skrivproblem i släkten

Under skolåren bör man vara observant på elever som:

 • Är osäkra på bokstävers ljud
 • Är osäkra på bokstävers form
 • Utelämnar vokaler
 • Kastar om bokstäver
 • Utelämnar ändelser
 • Glömmer prickar och ringar
 • Spegelvänder bokstäver
 • Läser långsamt
 • Har svårt att förstå vad han läser men förstår om någon annan läser upp texten
 • Blir fort trött och får ont i huvudet vid läsning
 • Har svårt att hinna med textremsan på TV
 • Har svårt att minnas ordningsföljden i alfabetet eller på veckans dagar
 • Kastar om siffror, till exempel 527 blir 572