Om FDB

x

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

FDB är en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

 Det här gör vi

  • Arrangerar föreläsningar och träffar
  • Skapar kontaktnät mellan föräldrar
  • Sprider kunskap om dyslexi
  • Arbetar för att påverka beslutsfattare
  • Anordnar sommarläger för barn och ungdomar

FDB är en rikstäckande förening med aktiviteter i stora delar av landet. Föreningen bildades 1992 av en grupp föräldrar, den är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla.