Stockholms län

Stockholms lokalavdelning
Ordförande Britt-Marie Stafhammar
Telefon 070-685 75 85
E-post fdb.stockholm@gmail.com
Vallentuna/Upplands lokalavdelning
Ordförande Annika Perslid
Telefon 072-744 70 08
E-post annika@perslid.nu
Tyresö lokalavdelning
Ordförande Linda Häggström
Telefon 073-038 82 33
E-post linda.m.haggstrom@gmail.com

[Lokalavdelningar – Info]