Ordförande har ordet

Agneta 3

Här får du veta vad som händer
Nyhetsbrevet skickas till dig som är medlem för att du ska få kännedom om viktiga händelser inom dyslexi- och utbildningsområdet. Nyhetsbrevet kommer ungefär sex gånger om året. Varje vecka lägger vi dessutom ut minst en nyhet på vår hemsida. Och vill du är du varmt välkommen att följa oss på Facebook. Genom dessa kanaler blir du uppdaterad om vad som händer och kan få tips och råd om strategier och lärande.

 

FDB stödjer föräldrar
Vi i FDB arbetar för att makthavare skall fatta kloka beslut. Vi vill också stödja dig som föräldrar i din dialog med skolan, så att ditt barn får möjlighet till en bra skolgång. Det gör vi genom att ge råd och tips, samt sprida goda exempel. Till vår hjälp har vi duktiga pedagoger och erfarna föräldrar som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

 

Viss information bara för dig som är medlem 
Nyhetsbrevet går bara till dig som är medlem och det kommer delvis innehålla information som bara medlemmar får. Det kan till exempel vara spännande intervjuer eller medlemserbjudande. Det kan också vara ett inlägg om hur man som förälder kan stötta barn med dyslexi att utvecklar en god självkänsla. Eller hur man som förälder kan påverka skolan i att ge barn bra verktyg så att skolarbetet blir lättare. För övrigt kommer nyhetsbrevet innehålla de viktigaste nyheterna från hemsidan.

 
 
 
 
 

DysseAppen 
Tanken med DysseAppen är att barn och unga skall få tips och kunna hitta sina egna smarta strategier för att skolarbetet skall bli lättare. Du som förälder kan stödja detta genom att ni tillsammans tittar på några smarta tips. Kanske vill ditt barn pröva något. I så fall kan ni gemensamt tala med läraren eller mentorn om detta.

 

Positiva reaktioner 
Hittills har vi bara fått positiva kommentarer från skolan. Flera lärare menar att DysseAppen hjälper dem att föra en dialog med elever om vilka verktyg de vill pröva. Det är dock viktigt att lärare kan verktygen så de kan visa och förklara för eleven på ett bra sätt, och så att verktygen integreras i lärarens undervisning. Appen finns för närvarande för iOS, men den kommer inom en vecka även för Android. DysseAppen är knappt en månad gammal och har redan laddats ner 3 200 gånger.

 

DyssePodden 
Från och med nu publicerar vi varje månad att en Podcast, som bland annat kommer att innehålla intervjuer med intressanta personer. Den kan du och ditt barn lyssna på tillsammans.

 

Framtiden
I samband med årsmötet i april har vi ett föräldraforum där framtiden ska diskuteras. Vad vi kommer fram till återkommer jag till i kommande nyhetsbrev.

 

Agneta Stalder

Ordförande för Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn