Bild:Mostphotos

Lättare få högre betyg

Många elever och lärare menar att nuvarande betygssystem är orättvist. Nu gör Skolverket det lättare för lärare att sätta högre betyg på elever som lyckats sämre på enstaka moment.2126334-kindergarten-teacher-reading-to-children-in-library

Fler timmar på skolbiblioteket

Nu ska skolbibliotikarien snart vara på plats fler timmar. Regeringen vill öka bemanningen och genom det ge eleverna bättre läslust, språkutveckling och stödja inlärningen.


Bild: Eva Hedberg

”Lärarna kan inte dyslexi”

De senaste frågorna i DysseAppen berör elevers syn på lärares kunskap om dyslexi och hjälpmedel. Eleverna svarar att lärarna inte kan tillräckligt. Samtidigt gör de flesta pedagoger så gott de kan, menar specialläraren Ingrid Lind.


untitled

Sommarläger med tema dyslexi

13-17 juni 2016 är det dags för FDB:s sommarläger med tema dyslexi, självkänsla och engelska, för barn födda 2004 och 2005. Vi utgår från Vallentuna norr om Stockholm.