untitled

Sommarläger med tema dyslexi

13-17 juni 2016 är det dags för FDB:s sommarläger med tema dyslexi, självkänsla och engelska, för barn födda 2004 och 2005. Vi utgår från Vallentuna norr om Stockholm.m‰dchen st¸tzt sich auf b¸cher

Färre nationella prov

Eleverna i skolan ska skriva färre nationella prov och Skolverket ska se över hur avkodningen prövas i dem.


Dysseappen

Så funkar DysseAppen!

Se filmen där Gro och Louise berättar hur DysseAppen är uppbyggd och hur den är tänkt att användas.