m‰dchen st¸tzt sich auf b¸cher

Färre nationella prov

Eleverna i skolan ska skriva färre nationella prov och Skolverket ska se över hur avkodningen prövas i dem.


Dysseappen

Så funkar DysseAppen!

Se filmen där Gro och Louise berättar hur DysseAppen är uppbyggd och hur den är tänkt att användas.