Ska det verkligen vara så här?

Nationella-proven

Detta är bilden som skolverket har på kategorin ”Prov & bedömning” / ”Nationella prov” .

Hej Skolverket!

Det hade varit bra om alla kunde se så glada ut när vi gör ett nationellt prov. För mig så såg det definitivt inte ut på detta sätt och framförallt inte när jag skulle göra läsförståelse engelska nationellt prov i 9:an. Jag fick veta samma stund jag klev in i provsalen att jag inte skulle få någonting uppläst och jag fick inte använda dator utan bara få längre tid. Den informationen var som en riktigt hård örfil. Jag satt där och försökte hålla mina tårar borta, det kändes som om någon hade slängt på mig en ryggsäck fylld med 100 tals tegelstenar som jag inte kunde ta av mig. Fortfarande så ska jag prestera mitt bästa men jag vet ju att jag inte kan. Mitt enda hopp att klara provet var mina hjälpmedel och de har tagits ifrån mig.

 

Jag satt kvar sist, kämpade fortfarande med att läsa ännu en text, kände stressen av att det bara var 10 min kvar av min förlängda tid. Men jag hade fortfarande 2 uppslag kvar att göra. Så kom en annan lärare in och sa att jag måste avbryta och lämna in provet nu, Jag lämnade in provet utan att hunnit gjort 1 ½ uppslag vilket är 3 sidor. När jag kom ut ur provsalen och träffade min kompis som suttit i samma sal  började både jag och hon gråta. Min kompis tyckte det var lika jobbigt att göra provet som jag tyckte.

Rebecca bilder

 

SKOLAN – EN TRYGG PLATS?

Om det redan är känt att eleven har dyslexi varför då sätta oss i en situationen som jag och min kompis hamnade i? Är inte skolan ett ställe där det är meningen att alla ska känna sig trygga och ingen ska känna att de blir orättvist behandlade?

 

 

 

 


 

Här nedan följer ett utdrag av hennes frågor och Skolverkets svar:

 

REBECCA FRÅGAR

Vad menar ni med följande mening: “Om läraren lotsar eleven igenom läsförståelseproven genom att till exempel läsa upp texten och uppgifterna kan eleven inte anses ha uppnått kravnivån för delprovet.”? 

 

Varför får jag inte läsa med öronen?

 

 

SKOLVERKET SVARAR

Du önskar att Skolverket ska göra reglerna för anpassningar tydligare.

Skolverket kan inte göra reglerna mer detaljerade då är skolan som måste utgå från den enskilda elevens förutsättningar när en eventuell anpassning av de nationella proven och andra prov planeras. Därför kan Skolverket inte ange exakt vad läraren kan och inte kan göra, det ser olika ut för olika elever.

Om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev överhuvudtaget inte behöver genomföra ett nationellt prov eller delprov som ingår i ett sådant prov. Det kan vara aktuellt i en sådan situation där det blir omöjligt för en elev att hinna bli färdig med ett prov, trots att alla anpassningar som redan är möjliga att genomförda görs.

 

 

SKOLVERKET SVARA OCKSÅ

I Lärarinformationen som kommer med nationella prov finns information om anpassningar som kan göras vid genomförandet av de nationella proven för respektive ämne och kurs. Proven måste dock fortfarande pröva det som de är avsedda för. Vanliga anpassningar är förlängd provtid eller uppdelning av provet på flera tillfällen. På provkonstruktörens hemsida går det att läsa om anpassningar som rektorn kan besluta om för enskilda elever:

När det gäller gymnasieskolan kan du besöka provkonstruktörens hemsida. I följande länk kan du läsa vilka anpassningar som är möjliga att göra till exempel för prov i Svenska: http://www.natprov.nordiska.uu.se/anpassning/ap9/


Självklart skall man som elev inte behöva känna sig ledsen, stressad och pressad. Arbetsmiljölagen ställer krav på att elever ska ha en god arbetsmiljö och det är rektorn som har det övergripande ansvaret för det.

 

Har man synpunkter kring upplägget runt nationella prov och arbetsbelastningen kan man i första hand prata med undervisande lärare på skolan. Man kan också prata med skolans rektor. Om man även efter den kontakten vill gå vidare kan man lämna in sitt klagomål till skolans huvudman, det är kommunen om det är en kommunal skola. Om det är en fristående skola är det till styrelsen man då vänder sig.

 
Läs mer om anpassning av proven här: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning/las-och-skrivsvarigheter