Verktygslåda Temporär

Program som skolan ska tillhandahålla är

Rättstavningsprogram – Talsyntes – Inlästa böcker

Några exempel:

Rättstavningsprogram


SpellRight rättar typiska fel som svensktalande personer gör på engelska, både vad gäller stavning och grammatik.Om Du skriver precis som det låter så hjälper datorn Dej att stava ordet rätt.
 

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Det kan vara svårt att veta om ordet ska stavas heller eller häller,släkt eller släckt, byggd eller bygd.

www.youtube.com/watch?v=ZCe03vIVIEM
www.oribi.se


Talsyntes

Med talsyntes på datorn kan Du få all text uppläst. Det finns många olika talsynteser.
 

Tortalk har mer än 60 röster på olika språk. Talsyntesen kan läsa upp all text på skärmen.

www.tortalk.se


Claroread är en annan talsyntes.

www.svensktalteknologi.se


Inlästa böcker


Inläsningstjänst Inlästa läroböcker
 
 

Legimus Du som har jobbigt med läsningen kan låna våra böcker. Låna talböcker genom att ladda ner till appen eller till datorn. Du får nedloggningsuppgifter på ditt lokala bibliotek.

www.youtube.com/watch?v=WzPa4faLcDs
www.legimus.se


Ordprediktion – Saida


Så här fungerar Saida
Saida ger dig förslag på ord medan du skriver. Efter bara någon enstaka bokstav kommer det upp förslag på ord som programmet tror du avser att skriva. Du infogar ordet genom att trycka på en siffra mellan 1 – 9 på tangentbordet.
www.oribi.se


Förslag på appar:

www.skoldatatek.se/appar-med-mojligheter
www.pedagogstockholm.se/Pedagog/IT
www.skolappar.nu

 


Pages
Tala in och telefonen eller plattan skriver ner. Mejla texten.

 
 


AudioNote
AudioNote är en app som du kan använda som anteckningsstöd. Appen spelar in det läraren säger samtidigt som du kan skriva ner stödord. Det är enkelt att ta bilder och lägga in i anteckningarna. I den här appen får du text, bild och ljud.

www.youtube.com/watch?v=dggC28_jdCM
luminantsoftware.com/iphone/audionote.html

 


Dragon Dictation
När du pratar in i mobilen eller surfplattan skriver appen ner det du säger. Det kan underlätta ditt skrivande och du slipper tänka på stavningen.

www.nuancemobilelife.com/apps/dragon-dictation/

 


Ordprediktion – Smartphone
I din telefon och surfplatta finns det oftast en inbyggd ordprediktion. Om du skriver en text räcker det med att du börjar bokstavera ett ord och sen kommer det upp förslag på ordet. Detta kan underlätta för dig när du skriver.

 

Tankekarta – mindmap

 


Popplet
www.youtube.com/watch?v=kMQFH-OU9Jc

 
 


Pritzmo
Fotografera av texten och få den uppläst.

 
 


SimpleMind
Om du vill göra en tankekarta är SimpleMind en app som gör det lättare och roligare. Med färgade rutor kan du dra och klistra in text för att skapa dig din egna tankekarta.
www.simpleapps.eu/simplemind/

 

Hitta apparna här

 


App Store
itunes.apple.com/se/genre/ios/id36?mt=8

 
 


Play Store
play.google.com/store/apps?hl=sv

 


Övrigt

Pysparagrafen

Kap 10. Grundskolan
21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Lag (2011:876).

 

Kap 15. Gymnasieskolan
26 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.

 

www.skolverket.se/bedomning/betyg/elever-med-funktionsnedsattning


hund-litenLathundar

 

Lathund – grammatik
ladda ner som pdf

 

Lathund – matte
ladda ner som pdf