Vi är bäst på sommarläger!

Under våra populära läger får ungdomarna träffa andra med dyslexi, dela med sig av sina erfarenheter och stärka sin självkänsla. Många ungdomar upplever ofta att de är annorlunda och att de har särskilda behov i skolan. Men på lägret är de inte annorlunda. En ungdom uttryckte det så här: “På lägret har till och med han i köket dyslexi!”
 
Hur engelskan kan bli lättare och roligare är temat på ett av lägren. På seglarlägret pratar man mycket om alternativa verktyg. Men framförallt har ungdomarna roligt tillsammans.
 
Se filmen om vårt seglarläger på skolfartyget Constancia: