Dyslexi väcker ofta många frågor – här är några av de vanligaste.

Mitt barn har svårt att lära sig läsa och skriva – vad gör jag?

Se till att skolan sätter in åtgärder så fort som möjligt. Barn som har läs-och skrivsvårigheter kan behöva extra stöd.


När ska man börja använda alternativa verktyg?

Om det känns bra för barnet kan man i princip sätta in alternativa verktyg hur tidigt som helst.


Skall barn med dyslexi träna stavning?

Om man tycker att det är viktigt. Annars finns det bra hjälpmedel som man kan använda för att stava rätt.


Är det bra att gå om en klass?

Troligen inte, om det bara är läsningen som är besvärlig. Men det kan finnas fler faktorer som spelar in.


I vilken klass får en elev som gått om, sina slutbetyg?

Om man går om en klass kan man få två slutbetyg.


Vad bör man tänka på när ens barn ska byta skola?

Kontrollera om skolan har en nedskriven handlingsplan. det visar att skolan har tänkt igenom frågan.


Hur gör vi för att det ska bli enklare att lära sig engelska?

Det är ofta lättare att lära med fler sinnen än bara plugga glosor.


Vad ska vi göra för att hinna med matten?

Prova att använda alternativa verktyg, kanske en inläst mattebok, skanner eller talsyntes.


Körkort

Några tips när man ska ta körkort.