Så här svarar Skolverket:

Ja, den elev som egentligen skulle ha gått ut nian får ett slutbetyg i åttan eftersom skolplikten upphör. Men eleven kommer att få ett nytt slutbetyg i årskurs 9 som då ersätter det betyg som eleven fick i årskurs 8.

Eftersom skolplikten upphör för eleven så kan det i vissa fall sluta med att en elev inte återkommer till skolan för det sista läsåret. Det är då viktigt att eleven har fått med sig sitt slutbetyg och inte ett terminsbetyg.