Stavningssvårigheter är ett av flera kännetecknen på dyslexi. Det finns barn som kan kämpa en hel kväll med att försöka lära sig ett ord, och ändå inte lyckas stava det korrekt. I så fall ska man inte fortsätta med ett sådant inlärningssätt.

Om man tycker att det viktigt att träna stavning –  hur gör man det bäst?

Man bör träna på enkla ord, gärna vid datorn. Skolan kan hjälpa till genom att ge strukturerad undervisning. Men det ska vara en rimlig arbetsinsats och eleven ska inte behöva lägga för mycket tid och kraft på detta. Det finns ju rättstavningsprogram och digitala ordlistor, för att kompensera svårigheter med stavningen.

I grundskoleförordningen står det att läraren kan bortse från enstaka mål vid betygsättningen, om det finns särskilda skäl. Det innebär att skolan kan bortse från stavningen vid betygsättningen.