Det är många frågor och faktorer att ta ställning till när man funderar på om ett barn ska gå om en klass eller inte. Det gäller att titta på barnets hela situation. Ett tips är att prata med alla lärare, fritidspersonal och elevhälsoteam innan man tar ställning. Rent allmänt kan man säga att om det bara är läsningen som är jobbig så ska eleven inte gå om.

Har skolan gjort en ordentlig utredning för att ta reda på varför eleven har jobbigt med läsningen?

Kommer eleven få individanpassad specialundervisning för att förbättra läsförmågan om hen går om en klass? Kommer eleven få kompensatorisk hjälp att lära sig alla skolämnen? Varför kan man i så fall inte erbjuda detta redan nu? Vad händer om eleven går om ett år och läsningen inte blir bättre? Ska eleven gå om några år till då?

Om skolan vägrar att sätta in kompensation kanske man ska överväga att byta skola. Brister i läsning ska inte hindra barnet i övrigt.

Inlästa läromedel en god hjälp

Barnet måste få tillgång till samma faktatexter som övriga klassen för att lära sig SO, NO med mera. Barnet måste också få möjlighet att uppleva samma böcker som jämnåriga läser: hästböcker, spökhistorier, äventyrsböcker och så vidare. Då behövs det inlästa böcker. Annars tar läsningen all kraft och man orkar inte