Hur gör vi för att det ska bli enklare att lära sig engelska?

Om skolans undervisning huvudsakligen bygger på texter med glosor så kan det bli svårt för elever med dyslexi att lära sig språk. Det är ofta bättre om eleven istället får lära sig med hjälp av flera sinnen. Det kallas multisensoriskt inlärning.

Ordförrådet kan byggas upp muntligt. Man kan se engelska filmer, lyssna och härma, träna engelsk vardagskonversation. När man läser en text är det viktigt att få ljudstöd samtidigt, likaså att ha ljud till träningsprogram i datorn.

För att lära sig skriftspråket behövs ett strukturerat läromedel. Ett exempel är HELP Start som kan användas från årskurs fem.

Med en översättningspenna får man den svenska översättningen i pennans fönster om man drar den (pennan) över det engelska ordet. Samtidigt läser pennan upp ordet, så man hör uttalet.

När man skriver texter på datorn kan man exempelvis använda Gustavas ordböcker för att slå upp ord, och rättstavningsprogrammet SpellRight. Då kan man till och med stava engelska ord med våra svenska bokstäver å,ä,ö och ändå få förslag på korrekta engelska ord.