De elever som först i tonåren erbjuds alternativa verktyg tycker ofta att det är oerhört pinsamt och vill inte använda dem. De elever som däremot är vana vid alternativa verktyg från tidig ålder fortsätter med dem så länge de har nytta av dem.

Träna läsning och skrivning

Exempelvis kan eleven ha nytta av talande tangentbord (som återger bokstavens ljud) och talsyntes (som läser upp ord och meningar) redan vid starten av läsinlärningen.

Lära sig fakta i olika ämnen

Så fort texterna blir ett hinder rent lästekniskt så behöver eleven alternativa verktyg. Eleven ska aldrig behöva komma efter i olika skolämnen på grund av sina svårigheter med skriven text. Några exempel i detta fall är inlästa böcker, skanner och talsyntes.

Få läsupplevelse

En elev med läs- och skrivsvårigheter ska få tillgång till samma litteratur som alla andra. Om texterna är för svåra lästekniskt så behöver eleven alternativa verktyg för att ta del av skönlitteratur.

Få redovisa sina kunskaper

En elev med läs- och skrivsvårigheter ska ha bra möjligheter att redovisa sina kunskaper. Då behövs det ofta alternativa verktyg.