Alla skolor har inte en nedskriven handlingsplan. Men om det finns en sådan, så visar det att skolan har tänkt igenom frågan, och de nedskrivna rutinerna gör att undervisningen kan fungera bra även om eldsjälar slutar.

Frågor man kan ställa till rektor på de skolor ni funderar på:

  • Hur gör man på skolan för att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter?
  • Hur tar man hand om de elever man upptäcker?
  • Finns det speciallärare/specialpedagoger på skolan? (Jämför med antalet elever på skolan)
  • Har alla lärare kunskap om hur man kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter?
  • Använder man alternativa verktyg i undervisningen?
  • Tar man hänsyn till läs- och skrivsvårigheterna vid betygsättningen?