Elev på skolan

Många elever och lärare menar att nuvarande betygssystem är orättvist. Nu gör Skolverket det lättare för lärare att sätta högre betyg på elever som lyckats sämre på något enstaka moment.

Skolverket har utvärderat betygssystemet som infördes 2011. Resultaten visar att kunskapskraven är otydliga och att betygssystemet slår orättvist mot enstaka elever. Lärare menar att systemet har en tröskeleffekt som innebär att de kan inte sätta rättvisa betyg på elever som inte uppfyller samtliga kunskapskrav för ett visst betyg. Till exempel kan en elev som har A i alla delmoment utom ett, som hen har C i, bara få B eller C i betyg. En elev som har A i alla delar utom ett, som hen har E i, kan bara få D eller E i betyg. I sin rapport föreslår Skolverket flera förändringar för att förbättra betygssystemet. En av dessa ger lärarna större möjlighet att sätta rättvisare betyg redan nu i vår.

– Många lärare tycker att betygssystemet slår hårt mot vissa elever och elever upplever att deras betyg avgörs av enstaka svaga prestationer. Därför presenterar vi flera förslag till förbättringar. En av åtgärderna kan börja användas redan nu i vårens betygsättning, säger enhetschef Karin Hector Stahre i ett pressmeddelande från Skolverket.

Läs mer på Skolverkets hemsida >

Stäng meny